Skleroterapia

Skleroterapia jest jedną z ambulatoryjnych metod leczenia zmian żylakowatych. Technika ta polega na wprowadzeniu w wyniku iniekcji do światła zmienionego chorobowo naczynia preparatu zamykającego go ( sklerozantu). Stosowany przez nas preparat sklerotyzujacy to aethoxysclerol. Po podaniu go do naczynia następuje chemiczne uszkodzenie śródbłonka zmienionego żylakowato naczynia i jego zarośnięcie. Preparat w zależności od szerokości zamykanego naczynia podajemy w płynie w stężeniach 0,5%-1%-2%-3%, lub w formie piany. Podany do naczynia płyn aktywny jest jedynie przez kilka sekund i zamyka naczynia w miejscu iniekcji.
Technika ta szczególnie nadaje się do zamykania zmian:

  • ・ o charakterze pajączków żylnych
  • ・ żył siatkowatych
  • ・ pojedynczych zmian żylakowatych

Więcej informacji