ARTYKUŁY

Kwarantanna a przewlekła choroba żylna – od pajączka do owrzodzenia

Streszczenie: Przewlekła choroba żylna (PChŻ) jest zróżnicowaną jednostką chorobową – zarówno pod względem zmian morfologicznych, jaki i objawów subiektywnych. Spotykają się z nią w codziennej pracy lekarze i pielęgniarki różnych specjalności, a obecny czas epidemii COVID-19 przyczynia się do zamieszania i zagubienia pacjenta. Leczenie PChŻ podczas epidemii wymaga reorganizacji strategii postępowania i nowego spojrzenia na problem. Autorzy w niniejszej pracy podjęli próbę systematyzowania działań niezbędnych do prawidłowego leczenia przewlekłej choroby żylnej w okresie epidemicznym.

Słowa kluczowe: COVID-19, owrzodzenie żylne, przewlekła choroba żylna, zakrzepica żylna

Abstract: Chronic venous insufficiency (CVI) is a disease which presents with various morphological features and subjective symptoms. They can be diagnosed by physicians and nurses working in different fields. During an epidemic the patient can be confused and disoriented. CVI treatment during the epidemic requires a reorganization of treatment strategies and a new approach towards the disease. In this paper, the authors try to systemize all the treatment options crucial for management of this disease during an epidemic.

Key words: chronic venous insufficiency, COVID-19, vein thrombosis, venous ulc