O mnie

dr n. med. Grzegorz Krasowski

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Życiorys

W 1993 roku ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. W 1998 roku zdał egzaminy i uzyskał tytuł chirurga ogólnego, a w 2004 roku tytuł specjalisty z zakresu chirurgii ogólnej.

W 2001 roku obronił pracę doktorską „Niewydolność żył kończyn dolnych u kobiet w ciąży i w połogu” i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

W 2015 roku po zdaniu egzaminów uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii onkologicznej.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kongresach, zjazdach i kursach, prowadzi badania naukowe. Publikuje wyniki w literaturze naukowej, uczestniczy w pisaniu podręczników medycznych – w 2009 został wydany Podręcznik Angiologii pod redakcją Prof. A. Sieronia, Z. Rybaka i innych, którego jest współautorem.

Od 2012 roku jestem prezesem i współwłaścicielem spółki medycznej „Nutrikon” sp. z o.o.

Zainteresowanie życiowe

W pracy zawodowej interesuje się problemami przewlekłej choroby żylnej – zajmuje się leczeniem żylaków, pajączków żylnych, leczeniem przewlekłych ran-owrzodzeń kończyn dolnych. Wykonuje przetoki tętniczo-żylne dla potrzeb dializoterapii.

・ Kwalifikuje i wykonuje zabiegi onkologiczne dotyczące schorzeń przewodu pokarmowego: żołądka, jelita, jelita grubego.

・ Wykonuje operacje usunięcia tarczycy.

・ Wykonuje zabiegi laparoskopowe: usunięcia pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, śledziony , nadnerczy, zmian guzowatych w jamie brzusznej itd.

・ Przeprowadza operacje planowe w zakresie jamy brzusznej związane ze schorzeniami żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego, śledziony, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.

・ Wykonuje operacje naprawcze w przepuklinach rozworu przełykowego, plastyczne w przypadkach przepuklin pachwinowych i brzusznych z użyciem siatek. Zabiegi naprawcze w przepuklinach wykonuje również w technice małoinwazyjnej-laparoskopowej.

・ Zajmuje się zabiegami proktologicznymi- hemoroidy, szczeliny odbytu, przetoki okołoodbytnicze. Usuwa zmiany skórne i w tkance podskórnej.

・ Wykonuję zabiegi ostrodyżurowe w zakresie jamy brzusznej, klatki piersiowej i naczyń krwionośnych. Zajmuję się żywieniem poza i dojelitowym, wykonuję przetoki odżywcze w technice małoinwazyjnej (PEG).

・ Wykonuje zabiegi bariatryczne (leczenie otyłości).

・ Zajmuje się zakrzepicami żylnymi. Wykonuje badania dopplerowskie układu naczyniowego: żył i tętnic.

・ Prowadzi leczenie ostrych zapaleń trzustki.

Współpracuje z różnego rodzaju specjalistami dążąc do właściwej diagnostyki i kompleksowego leczenia swoich pacjentów.

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran
Zastępca red. Naczelnego czasopisma Forum Leczenia Ran