Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Żywienie kliniczne, które obejmuje leczenie dojelitowe i pozajelitowe stanowi integralną część procesu leczniczego w wielu chorobach przewlekłych i onkologicznych. Podstawowym celem żywienia klinicznego jest  poprawa i utrzymanie właściwego stanu odżywienia pacjenta, a co za tym idzie przyspieszenie procesu leczniczego i zwiększenie szans na wyleczenie pacjenta.

Żywienie dojelitowe – polega na podawaniu choremu przez zgłębnik (sondę, gastrostomię) do przewodu pokarmowego – białka lub źródeł białka, energii, elektrolitów, witamin, pierwiastków śla­dowych i wody w  formie diety przemysłowej (czyli specjalnych preparatów zawierających odpowiednie składniki, których organizm potrzebuje do normalnego funkcjonowania – białka z mleka, tłuszcze z olejów roślinnych, witaminy, mikroelementy, minerały i wodę, cenne kwasy tłuszczowe z oleju rybnego oraz błonnik).

Żywienie dojelitowe stosuje się zarówno u dzieci, osób dorosłych, jak i starszych

WSKAZANIA

Niedożywienie lub niedostateczne odżywianie w następstwie urazu lub choroby m.in:

 • chorzy nieprzytomni
 • zaburzenia połykania, niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • długo gojące się rany, owrzodzenie podudzi (odleżyny),
 • choroby nowotworowe. Okres chemio- i radioterapii,
 • rozległe oparzenia,
 • przewlekłe zapalenia trzustki, nieswoiste zapalenia jelit,
 • dziecięce porażenie mózgowe,
 • udar mózgu,
 • powikłania pooperacyjne,
 • demencja, choroby Parkinsona i Alzheimera, chorzy nieprzytomni
 • choroby zakaźne (np. wyniszczenie w AIDS)

Żywienie dojelitowe stosowane jest w szpitalu, w hospicjach, zakładach opieki długoterminowej oraz w domu pacjenta.

___________________________________________________

Żywienie pozajelitowe – polega na dostarczaniu do organizmu chorego, bezpośrednio do układu krwionośnego (dożylnie) – z pominięciem przewodu pokarmowego, wszystkich niezbędnych do życia składników odżywczych w postaci specjalnych mieszanin odżywczych, które składają się z aminokwasów, węglowodanów, tłuszczy oraz zawierają elektrolity, pierwiastki śladowe ,witaminy i wodę.

WSKAZANIA

 • niemożliwe lub niewystarczające żywienie przez przewód pokarmowy

____________________________________________________________

Profil leczenia oraz zakres usług

W przypadku pacjentów żywionych dojelitowo i pozajelitowo w warunkach domowych nasza oferta obejmuje:

 • Przygotowanie pacjenta lub opiekunów do leczenia żywieniowego w warunkach domowych
 • Zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunami
 • Dostarczanie preparatów, sprzętu (w tym nieodpłatne wypożyczanie pomp do żywienia dojelitowego, jeśli istnieją wskazania) i niezbędnych środków opatrunkowych do domu pacjenta
 • Zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań leczenia żywieniowego oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego związanych z leczeniem żywieniowym
 • Udrożnienie lub poprawę mocowania zgłębnika lub naprawę zgłębnika lub przetoki – według potrzeb
 • Transport pacjenta do ośrodka w celu badań lub hospitalizacji w przypadku wskazań do transportu medycznego jeżeli wykonanie badań lub hospitalizacja związane są z prowadzonym leczeniem żywieniowym
 • Program badań kontrolnych zgodnie z terminarzem wizyt oraz według potrzeb w poradni prowadzącej leczenie pacjentów żywionych dojelitowo i pozajelitowo w warunkach domowych.